Waterloo
© worldatlas
Umjetnički prikaz bitke kod Waterlooa, 1815.
Tim arheologa je na bojnom polju pronašao ostatke skeleta vojnika koji su poginuli tokom Bitke kod Waterlooa u Belgiji 1815. godine, a iskopavanja i dalje traju kako bi se stekla nova saznanja.

Arheolozi su pronašli posmrtne ljudske ostatke, kao i skelete konja. Iskopavanja na bojnom polju su nastavljena ove godine prvi put nakon 2019.

"Od ovoga nećemo biti nikad bliže surovoj realnosti Waterlooa. Arheolog sam na bojnim poljima 20 godina i nikad nisam vidio nešto slično", izjavio je profesor Tony Pollard, direktor Centra za arheologiju bojnih polja pri Univerzitetu u Glasgowu te direktor organizacije Waterloo Uncovered.

Bitka kod Waterlooa vodila se 18. juna 1815. godine te je označila kraj Napoleonskih ratova. Francuska vojska pod komandom Napoleona je doživjela poraz od snaga predvođenih Velikom Britanijom, odnosno vojvodom od Wellingtona, a bila je udružena s pruskom vojskom kojom je komandovao Gebhard Leberecht von Blücher.

waterloo
© CHRIS VAN HOUTS/WATERLOO UNCOVERED
Iskapanja su nastavljena ove godine prvi put od 2019.
waterloo
© Chris van Houts
Arheolozi su došli do "nevjerojatno rijetkog" pronalaska ljudskih i konjskih ostataka koji su bili sačuvani od bitke kod Waterlooa
Historičari ovu bitku opisuju kao prekretnicu u evropskoj historiji koja je okončala Napoleonovu ambiciju da vlada većim dijelom Evrope.

Među nalazima u najnovijim iskopinama nalaze se ostaci tri amputirana ekstremiteta otkrivena na farmi u Mont-Saint-Jeanu na kojoj se tokom bitke nalazila glavna terenska bolnica vojvode od Wellingtona.

U borbi je poginulo desetine hiljada vojnika, ali je malo pronađenih i sačuvanih posmrtnih ostataka. Velika količina kostiju je prikupljena, samljevena i korištena kao gnojivo na farmama.

Tim arheologa je u fazi završetka svojih iskopavanja.