fireball
Primili smo 52 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad AZ, Baja California i CA u subotu, 16. srpnja 2022. oko 05:02 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 2 videa i jednu fotografiju.