fireball
Primili smo 83 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad AL, IA, IL, IN, KY, MO, OH i WI u petak, 22. srpnja 2022. oko 05:52 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 3 videa.