fire
© Mike L.
Primili smo 12 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad CA u ponedjeljak, 8. kolovoza 2022. oko 05:44 UT.

Za ovaj događaj dobili smo jedan video i jednu fotografiju.