fireball
Primili smo 8 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad AR, IL, Illinoisa i MO u četvrtak, 25. kolovoza 2022. oko 02:14 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 3 videa i jednu fotografiju.