fireball
Primili smo 6 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad ID-a, MT i OR u petak, 9. rujna 2022. oko 04:57 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video i 2 fotografije.