Slika
Ovo je drugi u nizu nedjeljnih objava o Teoriji pozitivne dezintegracije Kazimierza Dabrowskog, koristeći kao polazište nedavno objavljeno izdanje njegove knjige iz 1967., Oblikovanje osobnosti kroz pozitivnu dezintegraciju, dostupno u mekom uvezu i kao e-knjiga. Svi citati Dabrowskog u ovom postu su iz ovog mekog uveza izdanja iz 2015. godine.

Rad Dabrowskog sada može imati veći značaj nego ikad prije. Prošli tjedan, dvoje ekonomista s Princetona, Anne Case i Angus Deaton, objavili su rezultate svoje analize podataka CDC-a i nacionalnih anketa koji pokazuju trend povećanja mortaliteta i porasta morbiditeta (bolesti, invaliditeta, lošeg zdravlja) kod bijelaca u SAD-u u dobi od 45 - 54. Ovo su samo neke od njihovih nalaza i rasprava (pročitajte cijelo izvješće):
 • "Nakon 1998., stope mortaliteta u drugim bogatim zemljama nastavile su padati za 2% godišnje. Nasuprot tome, smrtnost bijele rase u SAD-u, ne-Hispanaca, rasla je za pola posto godišnje. Nijedna druga bogata zemlja nije doživjela sličan preokret".
 • "Ovaj preokret, od 2014., specifičan je za srednje godine."
 • "Iako su sve tri obrazovne skupine zabilježile porast smrtnosti od samoubojstava i trovanja, te ukupni porast smrtnosti od vanjskih uzroka, porast je bio najveći za one s najnižim obrazovanjem".
 • [Sve] 5-godišnje dobne skupine između 30 - 34 i 60 - 64 svjedočile su značajnom i sličnom porastu smrtnosti od zbroja trovanja drogama i alkoholom, samoubojstva i kronične bolesti jetre i ciroze u razdoblju od 1999. do 2013.; skupina srednjih godina razlikuje se samo po tome što je zbroj tih smrti dovoljno velik da zajednička stopa rasta mijenja smjer smrtnosti od svih uzroka".
 • "Preokret mortaliteta uočen u ovom razdoblju sličan je usporavanju pada mortaliteta u Sjedinjenim Državama tijekom vrhunca epidemije AIDS-a, koja je odnijela živote 650 000 Amerikanaca (1981. do sredine 2015.)".
 • "Ozbiljna je zabrinutost da će oni koji su trenutno u srednjim godinama ostarjeti u Medicare s lošijim zdravljem od trenutno starijih osoba. To nije automatski; ako se epidemija stavi pod kontrolu, oni koji je prežive mogli bi imati zdravu starost. Međutim, ovisnosti je teško riješiti liječenjem a bol je teško kontrolirati, tako da bi oni koji su trenutno u srednjim godinama mogli biti 'izgubljena generacija' čija je budućnost manje svijetla od onih koji su im prethodili".
Ovdje moram naglasiti da ukazivanjem na ovu studiju ne želim implicirati da je zbog toga što je fokus na bijelom stanovništvu hitnost na neki način veća nego prije. Važan aspekt istraživanja je preispitivanje upotrebe mjerila američkih bijelaca u prethodno prijavljenom "smanjenju jaza između crnaca i bijelaca kad je riječ o očekivanom životnom vijeku". Stopa smrtnosti kod sredovječnih crnaca i dalje je znatno viša nego kod bijelaca.

Kako se to odnosi na Dabrowskog? Teorija razvoja osobnosti, kao nadopuna javnoj politici i medicinskom napretku, bavi se mnogim dezintegracijama moderne srednje dobi, ne kao panaceja ili čak alternativna terapija, već kao prozor u nadu, razumijevanje i smisao (vidi, na primjer, raspravu o Dabrowskom u knjizi Jamesa T. Webba Searching for Meaning: Idealism, Bright Minds, Disillusionment, and Hope).

A sada, na ovotjednu temu: Osobnost prema Dabrowskom.

Stavovi i kvalitete osobnosti
"Osobnost je sinteza najvažnijih ljudskih vrijednosti utjelovljenih u pojedincu". ~ Kazimierz Dabrowski, Oblikovanje osobnosti kroz pozitivnu dezintegraciju, str. 2
Prije nego što se zadubimo u dezintegraciju ili razine razvoja, dobro je posvetiti neko vrijeme tome kako Dabrowski specifično koristi riječ osobnost. Zapravo, definicija osobnosti je tema prvog poglavlja Oblikovanja osobnosti.

Dabrowski individualnost koristi za označavanje onoga što obično smatramo osobnošću, kao što su "temperament i karakterne kvalitete", koje mogu biti i pozitivne i negativne. U tom smislu, svatko ima individualnost, ali nema svatko osobnost.

Dabrowski je termin "osobnost" rezervirao za posljednju razinu razvoja, potpuno integriranu osobu:
pojedinac u kojem svi aspekti čine koherentnu i usklađenu cjelinu i koji u visokom stupnju posjeduje sposobnost uvida u sebe, svoju strukturu, svoje težnje i ciljeve (samosvijest), koji je uvjeren da je njegov stav ispravan, da su njegovi ciljevi od bitne i trajne vrijednosti (samoafirmacija), i koji je svjestan da njegov razvoj još nije dovršen i stoga iznutra radi na vlastitom usavršavanju i edukaciji (samoedukacija). (str.2)
Oni koji su na putu razvoja imaju ono što je nazvao idealom osobnosti prema kojem mogu prosuđivati vlastiti napredak (više o tome kasnije u seriji). Ideal osobnosti jedinstven je za pojedinca. Međutim, osobnost se temelji na nekoliko stavova i kvaliteta, navedenih u nastavku (str. 7 - 33).

Mentalne kvalitete
 • Multilateralno znanje
 • Neovisna vrijednosna prosudba, osjećaj i djelovanje
 • Samospoznaja i spoznaja drugih
Moralne i društvene kvalitete
 • Istinoljubivost i iskrenost prema sebi i drugima
 • Hrabrost
 • Ljubav
 • Želja za usavršavanjem sebe i drugih
Religiozne kvalitete
 • Religiozni stav
 • Osjećaji poštovanja, inferiornosti, krivnje i poniznosti
 • Prilagodba na patnju i smrti
 • Kontemplacija i misticizam
Estetske kvalitete
 • Umjetnost
 • Drama čovjekova odnosa prema životu
Uz gore navedene opće ljudske kvalitete, prvo poglavlje nudi raspravu o individualnim kvalitetama osobnosti: "osjećaj 'drugosti' s obzirom na uobičajena, svakodnevna, poznata stanja", "podložnost nepatološkoj dezintegraciji", "interesi i sposobnosti", "trajne emocionalne veze ljubavi i prijateljstva" i "određeni specifičan, jedinstven ton duhovnog" (str. 33-34).

Dolje je samo nekoliko misli o onome što mi se čini zanimljivim i korisnim u ovom prvom dijelu prvog poglavlja Oblikovanja osobnosti, kako za odrasle tako i za obrazovanje djece.

Višedimenzionalno znanje

U svojoj raspravi o važnosti višedimenzionalnosti, Dabrowski je naglasio razliku između znanja i razumijevanja:
Znanje je obično jednodimenzionalno, a razumijevanje višedimenzionalno: Znanje se temelji na percepciji i prosudbi, razumijevanje također uključuje iskustvo i intuiciju koji dodaju dubinu percepciji i prosudbi. (str. 8)
Slično tome, stručnjaci za kreativnost kao što su Dan Pink i Tina Seelig naglasili su važnost uzajamnog obogaćivanja, simfonije i prelaska granica u učenju i rješavanju problema. Netko bi mogao tvrditi da je takvo višedimenzionalno razumijevanje sada lakše nego prethodnih godina (druga je stvar hoćemo li uvijek iskoristiti priliku), budući da nam tehnologija omogućuje da učimo o poljima i temama daleko izvan našeg područja stručnosti.

Dabrowskijev fokus na dugoročno obrazovanje djeteta, ne samo za ispite, već za život i razvoj, važan je podsjetnik za roditelje koji su uhvaćeni u potrazi za najboljom školom, okruženjem ili učiteljem za osjetljivu i pametnu djecu.
Temeljne obrazovne zahtjeve ne može zadovoljiti ni najbolja obitelj, ni najbolja škola, ni najbolji mentalni život, ni najmoralnije okruženje; mogu ih zadovoljiti samo svi čimbenici direktnog i indirektnog obrazovanja spojeni u organsku cjelinu. (str. 8)
Ljubav

Dabrowskijev razvoj je aspiracijski. Ne čekamo da se promjene dogode; sudjelujemo u njima i težimo nečem većem i boljem, čak do te mjere da nadvladamo biološke i društvene sile. Razmotrite njegovu raspravu o ljubavi kao moralnoj i društvenoj kvaliteti osobnosti:
Ljubav prema našim sunarodnjacima ne može biti ona koja završava vezama unutar naše obitelji i osobnim odnosima s našim bližnjima. Njome trebamo prigrliti društvo u kojem živimo i cijelo čovječanstvo. (str. 18)
Mnogo prije nego što je evolucijska biologija dosegla široku popularnost, Dabrowski je shvatio da se ljubav prema našoj obitelji, našim susjedima, čak i našim neprijateljima razlikuje od sveobuhvatne "društvene ljubavi prema našim sunarodnjacima", višeg oblika razvoja. Nije da je takva ljubav uvijek laka. Teorija rodbinske selekcije govori nam da je ono što smatramo altruizmom često prerušeni osobni interes, budući da pristajemo na evolucijski nagon za širenje vlastite genetike. (Za one koji žele više razmišljati o ovoj temi, pročitajte tužnu priču Georgea Pricea.)

Nadčulna stvarnost

Referencije Dabrowskog na religiju možda će nekima biti neugodne, ali ja u suštini shvaćam njegove kvalitete religioznog stava kao otvorenost, strahopoštovanje, čuđenje i egzistencijalno preispitivanje, a sve to može postojati sa ili bez formalne religijske vjere i prakse. U smislu razvoja osobnosti, "najbolji religiozni stav ... je onaj koji crpi znanje iz mnogih izvora" (str. 21) i povezan je s višedimenzionalnim pristupom životu. Religioznu dimenziju također je nazvao nadčulnom stvarnošću.

Središnja uloga umjetnosti

Umjetnost, estetika i kreativnost zauzimaju središnju ulogu u Teoriji pozitivne dezintegracije, ne samo u smislu uvažavanja umjetnosti i stvaranja, već i u viđenju vlastitog života kao drame koja se odvija i na koju možemo utjecati. Kako počinjemo shvaćati mogućnost vlastite osobnosti, "događaju se temeljni trzaji u unutarnjem životu"; "duhovne krize koje proizlaze iz borbe između skupina različitih tendencija"; "odnosno borbe između dobra i zla, s nabujalim osjećajem tragedije nužnosti odabira i odlučivanja" (str. 31).

Ova drama naših života ne razlikuje se od monomita Josepha Campbella o putovanju junaka.
"Spuštanjem u ponor ponovno pronalazimo blago života.

Gdje posrnete, tu leži vaše blago.

Ispostavilo se da je sama špilja u koju se bojite ući izvor onoga što tražite. Prokleta stvar u špilji koje se toliko plašite postala je središte".

~ Joseph Campbell (A Joseph Campbell Companion: Reflections on the Art of Living, p. 12)
Što mislite o stavovima i kvalitetama osobnosti Dabrowskog?