fireball
Primili smo 21 izvješće o vatrenoj kugli viđenoj iznad Alberte, British Columbia, ID, MT, OR i WA u četvrtak, 17. studenog 2022. oko 13:23 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 3 videa i jednu fotografiju.