fireball
Primili smo 20 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad Aucklanda, Northlanda i Waikata u petak, 18. studenog 2022. oko 15:23 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 3 videa.