meteor aljaska
Primili smo 10 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad Aljaske u srijedu, 21. prosinca 2022. oko 14:46 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 10 videa.