fireball
Primili smo 7 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad MN, MO, NE, OK i WI u petak, 23. prosinca 2022. oko 05:38 UT.

Za ovaj događaj dobili smo jedan video i jednu fotografiju.