fireball
Primili smo 529 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad Engleske, Hauts-de-France, Valea, Vlaams Gewesta, Walesa, Zeelanda i Južne Nizozemske u ponedjeljak, 9. siječnja 2023. oko 20:02 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 7 videa i 2 fotografije.