fireball
Primili smo 81 izvješće o vatrenoj kugli viđenoj iznad AR, KS, MO, MS, OK i TX u petak, 20. siječnja 2023. oko 09:37 UT.

Za ovaj događaj primili smo 7 videa.