fireball
Primili smo 35 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad okruga Louth, okruga Meath, Engleske, Sjeverne Irske i Škotske u četvrtak, 26. siječnja 2023. oko 19:34 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.