fireball
Primili smo 14 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad Britanske Kolumbije, OR i WA u srijedu, 1. ožujka 2023. oko 08:45 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 2 videa.