Slika
© Dorothea Lange
Ravnice na jugozapadu i u centralnom delu Sjedinjenih Američkih Država mogle bi za nekoliko decenija da iskuse suše kakve nisu zabeležene u proteklom milenijumu, prenosi danas BBC.

Kalifornija se već suočava sa veoma sušnim vremenskim uslovima, ali današnje suše su prilično blage u odnosu na one koje su ovo područje zahvatale u 12. i 13. veku.

Naučnici su analizirali suše kroz istoriju i pokušali da predvide kakva će klima biti na ovim prostorima u narednim decenijama.

Rezultati studije pokazuju da predstoje vremenske prilike kakve se ne pamte u poslednjem milenijumu.

"Megasuše iz 12. i 13. veka trajale su 20, 30, 40, 50 godina. Niko u istoriji SAD ne pamti takve suše", kaže Ben Kuk sa Godard Instituta za svemirske studije pri agenciji NASA.

On je dodao da se suše 20. veka, poput onih iz 1930-ih i 1950-ih ili sadašnja suša u Kaliforniji, koja će možda potrajati nekoliko godina, ne mogu porediti sa onim nekadašnjim.

"Zamislite da trenutna suša u Kaliforniji potraje 20 godina", rekao je Kuk, čija je studija objavljena u časopisu "Sajens Advansis" (Science Advances).

Kukov tim je, pošavši od teorije da sušama doprinosi efekat staklene bašte, rekonstruisao klimatske uslove iz prošlosti na osnovu godova na drvetu, koji su širi u godinama s vlažnijim klimatskim uslovima. Širinu prstenova poredio je sa 17 različitih klimatskih modela.

Zemljište se suši zbog smanjenja padavina, ali i zbog povećanog isparavanja, navodi BBC.

Kuk je objasnio da su simulacije, zahvaljujući informacijama iz prošlosti, uspele da predstave ceo dijapazon prirodnih varijabili koje postoje u klimatskom sistemu, što je naučnicima omogućilo da razluče šta su normalni, a šta ekstremni klimatski uslovi.

Nalazi naučnog tima su jasni: nakon 2050. godine, jugozapadne i centralne ravnice će, zbog smanjenja padavina i povećanja isparavanja usledi viših temperatura, zahvatiti još sušniji uslovi od onih iz 12. i 13. veka, poznatih kao "srednjevekovna klimatska anomalija".

Koautor studije Tobi Olt, sa Univerziteta Kornel, upozorio je da ima 80 odsto šanse da suše u tom području potraju nekoliko decenija, ali je istakao da situacija nije bezizlazna.

"Moramo da preduzmemo mere za smanjenje i usporavanje efekata staklene bašte na porast globalne temperature", kaže Olt, dodavši da će i količina vode biti smanjena, ali da je neće nestati.