fireball
Primili smo 8 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad MN, ND i SD u četvrtak, 23. ožujka 2023. oko 08:11 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 5 videa.