fireball
Primili smo 5 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad FL i GA u srijedu, 3. svibnja 2023. oko 09:40 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 2 videa.