MMMMMM
© Ron B.
Primili smo 50 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad AL, AR, KS, LA, MO, MS, OK i WA u srijedu, 31. svibnja 2023. oko 02:56 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 4 videa i 6 fotografija.