fireball
Primili smo 16 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad Engleske i Walesa u petak, 11. kolovoza 2023. oko 22:25 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.