mmmmm
© Timothy F.
Primili smo 288 izvještaja o vatrenoj kugli viđenoj iznad DC, DE, MA, MD, NC, NJ, NY, PA, RI, VA i WV u ponedjeljak, 4. rujna 2023. oko 01:23 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video i 2 fotografije.