fireball
Primili smo 9 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad CA i OR u srijedu, 18. listopada 2023. oko 11:35 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.