konji
© Kai Bai; Antiquity Publications Ltd
Jedna od šest jama za žrtvene konje otkrivenih u Yaoheyuanu u sjeverozapadnoj Kini. Grad okružen zidinama vjerojatno je služio kao političko i kulturno središte u Kini iz brončanog doba.
Arheolozi su otkrili ostatke grada opasanog zidinama iz brončanog doba koji je nekada imao palaču, obrambeni rov, groblja, žrtvene jame, posuđe i ljevaonicu bronce.

Taj drevni grad, poznat kao Yaohejuen, nalazio se u podnožju planine Liupan u sjeverozapadnoj Kini. Bio je političko i kulturno središte u razdoblju dinastije Zapadni Zhou, od 1045. do 771. godine prije Krista, piše Live Science.

Žrtvovanje ljudi i životinja bilo je uobičajeno u Yaohejuenu, o čemu svjedoče mnoge grobnice s ostacima ljudskih kostiju, konja, volova, koza, ovaca, kokoši, pasa i zečeva pokopanih uz ljude.

Istraživači su otkrili šest žrtvenih jama s konjima naslaganim jedan na drugoga, dok su neki kosturi bili razlomljeni na dijelove, što ukazuje da su životinje vjerojatno bile raskomadane prije nego što su stavljene unutra. Pronađeni su kosturi 120 konja, uključujući nekoliko ždrebadi.

Žrtveni ukopi i konzumacija konja ukazuju ne samo na bogatstvo i status grada, već i na dostupnost konja u regiji. Konji su bili jedan od najvažnijih resursa u sjeverozapadnoj Kini tijekom dinastije Zapadni Zhou.

Arheolozi su također pronašli prvu ljevaonicu bronce iz tog razdoblja i brojne artefakte diljem nalazišta, uključujući keramičke kalupe, predmete od kamena i žada, lakirano posuđe i kosti s više od 150 različitih ideograma, simbola koji predstavljaju riječi, slične kineskom pismu.

Iskopavanja odmah izvan grada otkrila su ostatke kuća, ognjišta, skladišta, pećnica i puteva, dok je unutar zidova grada pronađena složena mreža kanala.

Do sada je malo studija posvećeno dinastiji Zapadni Zhou i posebno ovoj regiji. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se bolje razumio položaj Yaoheyuena u tom razdoblju i njegov odnos s drugim dijelovima Kine, kažu istraživači.