fireball
Primili smo 27 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad CA i NV u ponedjeljak, 27. studenog 2023. oko 02:31 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video i 2 fotografije.