fireball
Primili smo 89 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad Arizone, AZ, CA, Kalifornije, NV i UT u petak, 29. prosinca 2023. oko 02:43 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 2 videa i jednu fotografiju.