nnnnnnn
© Yoland G.
Primili smo 9 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad Mainea, Massachusettsa i Québeca u ponedjeljak, 8. siječnja 2024. oko 23:14 UT.

Za ovaj događaj dobili smo jedan video i jednu fotografiju.