fireball
Primili smo jedno izvješće o vatrenoj kugli viđenoj iznad regije Minsk u ponedjeljak, 8. siječnja 2024. oko 01:30 UT.

Za ovaj događaj dobili smo jedan video i jednu fotografiju .