slika
© Esteban De Armas / AlamyPrvi pripadnici naše vrste koji su stigli do Kine možda su ušli u regiju sa sjevera. Novi pogled na arheološko nalazište u sjevernoj Kini koje je iskopano 1960-ih potvrdio je da je Homo sapiens tamo bio prisutan prije otprilike 45.000 godina.
Znanstveni tim sastavljen od istraživača iz Kine, Australije, Francuske, Španjolske i Njemačke otkrio je dokaze o postojanju napredne materijalne kulture u Istočnoj Aziji, koja datira unatrag čak 45,000 godina. Ova značajna studija, objavljena 18. siječnja u znanstvenom časopisu Nature Ecology & Evolution, pruža nove spoznaje o ranoj ljudskoj civilizaciji, bacajući svjetlo na dosad nepoznate aspekte života naših drevnih predaka.

Tim je pregledao arheološke nalaze s iskopina na lokalitetu Shiyu, smještenom u kineskoj pokrajini Shanxi.

"Naša najnovija studija identificirala je kompleksan arheološki skup iz Početnog gornjeg paleolitika na lokalitetu Shiyu u sjevernoj Kini. Datiran je na 45,000 godina unatrag i uključuje sofisticiranu tehnologiju izrade oštrica, projektilne točke s drškom, prijenos obsidijana na velike udaljenosti, te upotrebu perforiranog grafitnog diska," izjavio je doc. YANG Shixia, vodeći autor studije i istraživač na Institutu za vertebratnu paleontologiju i paleoantropologiju (IVPP) pri Kineskoj akademiji znanosti (CAS).

Tehnološka inovacija

Ovo otkriće donosi nova saznanja o kulturnim i tehnološkim inovacijama. Uz to, pruža dodatne informacije o drevnoj migraciji Homo sapiensa u Istočnu Aziju prije približno 45,000 godina, zahvaljujući otkriću sada izgubljene ljudske lubanje. Istraživači su analizirali tri uzorka životinjskih kostiju pronađenih tijekom prvotne iskopine 1963. godine.

Ovi uzorci su pokazali tragove ljudskog umijeća, a radiougljična metoda precizno je datirala glavni kulturni sloj Shiyua između 45,800 i 43,200 godina unatrag.

Znanstvene studije o arheološkim nalazima s lokaliteta Shiyu ukazuju na visoko razvijenu kulturu staru 45,000 godina. To uključuje Levallois točke, projektilne točke s drškom i dokazima o udarnim oštećenjima, prijenos opsidijana s udaljenih izvora, perforirani grafitni disk, te izuzetno izrađene koštane točke.

Specijalizirani lovci

Tafonomska analiza fosila sisavaca i analiza trošenja kamenih alata ukazuju na to da su stanovnici Shiyua bili specijalizirani "lovci na konje", opremljeni projektilnim točkama s drškom, što im je omogućavalo efikasan lov i selektivno odabiranje odraslih jedinki ekvida. Shiyu pruža uvid u život vještih lovaca iz sjeverne Kine prije 45,000 godina, pokazujući da su imali iznimno razvijen alatni set. Taj set uključuje raznovrsne inovativne alate iz gornjeg paleolitika poput strugača, primitivnih bušilica, kao i starije alate iz srednjeg paleolitika, uključujući Levallois točke, različite bodlje, dentikulate i bušače.

Jedinstvena kombinacija artefakata od kamenih alata, oblikovanog grafitnog diska i koštanih alata svjedoči o bogatoj kulturi ranih ljudi. Osim toga, prijenos opsidijana s udaljenih izvora ukazuje na napredne strategije nabave resursa i sposobnosti migracije na velike udaljenosti. Shiyu predstavlja primjer kulturnog sinkretizma, procesa koji proizlazi iz kontakta i interakcije različitih društava te migracija naroda.

U tom procesu, tradicionalne karakteristike i običaji se spajaju s novim inovacijama, čime se obogaćuje i komplicira tradicionalno shvaćanje globalne ekspanzije Homo sapiensa.