Slika
© Nick Longrich/University of Bath/PAIlustracija umetnika kako je dinosaur možda izgledao
Fragment vilične kosti rogatog dinosaurusa veličine psa, koji je pre 100 miliona godina živeo na istoku Severne Amerike, ukazuje na podelu u evoluciji dinosaurusa na severnoameričkom kontinentu.

Pre 66 -100 miliona godina, kontinent je bio razdvojen plitkim vodenim pojasom, koji se prostirao od Meksičkog zaliva do Arktičkog okeana. Zbog toga, dinosaurusi nisu mogli slobodno da se kreću između dve strane, pa su se, samim tim, razvila dva različita evoluciona ogranka.

Dinosaurusi koji su nastanjivali zapadni deo kontinenta, nazvan Laramidija, izgledali su poput onih otkrivenih u Aziji. Međutim, u istočnom delu “izgubljenog kontinenta” Apalačija otkriveno je malo fosila. Razlog je u tome što su te oblasti obrasle gustom vegetacijom, što otežava otkrivanje i iskopavanje ostataka.

Redak primerak ovog fosila, koji je otkrio dr Nik Longrič iz Centra za evoluciju “Milner”, sa sedištem na Fakultetu za biologiju i biohemiju Univerziteta Bat, čuva se u Muzeju Pibodi na Univerzitetu Jejl. Ispostavilo se da pripada grupi rogatih dinosaurusa biljojeda ceratopsa, sitnijih rođaka poznatijeg triceratopsa.
Slika
© Eva KröcherRekonstrukcija kostura Triceratopsa - Senckenberg muzej, Frankfurtu na Majni, sastavljen je od fragmenata različitih kostura

Dr Longrič nije uspeo da tačno identifikuje vrstu, ali je uočio da mu je vilica bila iskrivljena, zbog čega su mu zubi bili savijeni nadole i istureni u obliku kljuna.

Osim toga, vilica mu je tanja od vilice ceratopsa nađenih na zapadu Severne Amerike, što navodi na zaključak da su se dinosaurusi drugačije hranili i imali različiti evolucioni razvoj.

“Baš kao što mnoge životinje i biljke koje danas postoje u Australiji razlikuju od onih u drugim delovima sveta, čini se da su se u doba Gornje krede životinje u istočnom delu Severne Amerike, zbog dugotrajne izolacije, razvijale na potpuno drugačiji način od onih u zapadnom delu današnje Severne Amerike.”

Najnovije otkriće, smatra Longrič, “upotpunjuje teoriju prema kojoj je dva kontinenta razdvajao vodeni pojas, koji je sprečavao životinje da se kreću između njih, zbog čega su se životinje u Apalačiji razvijale u potpuno drugačijem pravcu, a rezultat su dinosaurusi neobičnog izgleda.”