indians
© Sputnik/ Natalья Seliverstova
Analiza „vaskrsle“ DNK nekoliko populacija drevnih Indijanaca pokazala je da je dolazak Evropljana i bolesti Starog sveta zaista bio uzrok naglog smanjenja brojnosti populacije „prvih naroda“ Amerike, piše u članku koji je objavio časopis „Sajens advanses“.

Čudno, ali nijedan od analiziranih genoma koje smo našli u posmrtnim ostacima više od stotinu drevnih Indijanaca nije ostavio tragove u DNK savremenih urođenika Amerike. Jedini scenario koji odgovara ovim zapažanjima jeste potpuno iščezavanje međusobno izolovanih populacija Indijanaca nakon stupanja u kontakt s Evropljanima“, izjavio je Bastijen Lamas s Univerziteta u Adelejdu (Australija).

Lamas i njegove kolege došli su do ovog zaključka obnavljanjem fragmenata DNK izvučenih iz gotovo sto mumija Inka i kostiju predstavnika drugih drevnih plemena Amerike.

Na osnovu toga ponovo su optužili španske konkvistadore i druge evropske osvajače i putnike za genocid nad Indijancima.

Naučnike je interesovala takozvana mitohondrijalna DNK — mali segment genoma koji sadrži mitohondrije, energetske stanice ćelije, a koji se zajedno s tim organelama prenosi s majke na dete.

Danas genetičari i istoričari koriste mitohondrije DNK za sastavljanje „rodoslova“ raznih naroda i za praćenje njihovih migracija i sudbina.

Koristeći fragmente mitohondrijalnog genoma, Lamasova grupa je uspela da isprati migracije raznih grupa Indijanaca od njihovog pojavljivanja u Americi, pre oko 16.000 godina, do početka savremene ere istorije.

Upoređivanje mitohondrija DNK pokazalo je da preci Indijanaca praktično nisu bili u kontaktu jedni s drugima posle prvobitnog raseljavanja po Novom svetu. Oni su se razdelili na izolovane grupe pre oko osam-devet hiljada godina. Tako je bilo sve do početka novog doba, kada su praktično sve drevne haplogrupe mitohondrijalne DNK potpuno iščezle.

Do sličnog toka događaja dolazi se i ako se uzme u obzir da svi obrasci DNK koji potiču iz gusto naseljenih oblasti Severne i Južne Amerike govore o tome da su njihovi nosioci prestali da postoje, da su ubijeni ili bolestima ili nasilno.

Ova „izumiranja“ haplogrupa mitohondrija DNK dogodila su se približno u vreme kada su u Ameriku došli konkvistadori, pa se može govoriti o tome, kako smatra Lamas, da je krivica Evropljana za naglo smanjenje populacije Indijanaca i potpuno iščezavanje niza plemena potpuno dokazana.