15-godišnji dječak tvrdi da je otrio grad Maja
© Canadian Space AgencySatelliteSatelitske slike u usporedbi s Google Earth pokazuju potencijalno ručno izrađene strukture ispod pokrova džungle

Vilijam Gadori (15) iz Kvebeka tvrdi da je otkrio zaboravljeni grad Maja pomoću satelitskih snimaka i znanja o astronomiji.


Dečak ističe da je ova civilizacija izabrala lokaciju gradova i mesta prema glavnim sazvežđima. Na taj način je i pronašao grad koji je postavljen tačno prema zvezdama u glavnim sazvežđima ove civilizacije.

Kad je istraživao mapu zvezda, otkrio je grad koji fali u sazvežđu tri zvezde, zapravo gde treća zvezda pokazuje da bi on trebalo da bude.

On je nazvao grad koji navodno tek treba da bude otkriven K’aak Či ili Usta vatre u džungli Jukatana.

Stručnjaci iz Kanadske svemirske agencije tvrde da je teško istražiti ovaj deo džungle zbog guste vegetacije, ali da linearne funkcije pokazuju da je čovek mogao da napravi strukture ispod ovog prirodnog pokrivača.

Na jednoj od slika je prikazana mreža ulica i veliki trg koji bi mogao da bude nekadašnja piramida.

Ukoliko se svi ovi dokazi podudare i razotkriju do detalja, može se zaključiti da se u blizini nalazi grad Maja.