Viseći vrtovi Vavilona: Rekonstrukcija čudesnog spomenika
© commons.wikimedia.orgSlika visećih vrtova u Babilonu po Maerten van Heemskercku (1498-1574), objavljena 1572. godine
Mit, istorija i veličanstvenost - Viseći vrtovi Vavilona spajaju ova tri i predstavljaju jedno od sedam čuda starog sveta. Iako postoji veoma malo arheoloških dokaza da su postojali, Viseći vrtovi su ovekovečeni u spisima grčkih istoričara.

Navodni ostaci visećih vrtova u Vavilonu nalaze se na istočnoj obali reke Eufrat, na oko 50 km južno od Bagdada, u Iraku. Istorija svedoči da je vavilonsko carstvo cvetalo u vreme vladavine čuvenog kralja Hamurabija (1792. - 1750. pne.) Ipak, smatra se da su legendarni viseći vrtovi izgrađeni za vreme vladavine njegovog potomka Nabukodonosora II (604. - 562. pne.) i to po želji njegove supruge Amitis.
Viseći vrtovi Vavilona: Rekonstrukcija čudesnog spomenika
© commons.wikimedia.org
Prikaz Visećih vrtova iz 16. stoljeća; u pozadini se vidi Babilonska kula

Detaljni opisi visećih vrtova pronađeni su u delima grčkih istoričara Berosa i Diodora. U tablicama iz vremena Nabukodonosora, međutim, ni na jednom mestu se ne pominje postojanje visećih vrtova, iako se mogu naći opisi njegove palate i samog grada Vavilona. Sve do 20. veka mnoge misterije vezane za viseće vrtove nisu bile otkrivene - čak se i danas arheolozi bore da prikupe dovoljno dokaza pre nego izvedu konačne zaključke o tačnoj lokaciji vrtova, njihovom sistemu navodnjavanja i njihovom stvarnom izgledu. Neki noviji podaci ukazuju čak i da je vrtove sagradio drugi vladar - Senaherib, i to oko 1000 godina ranije nego što se do sada smatralo.

Detaljne opise vrtova iznose i poznati starogrčki pisci tog doba - Strabo i Filo vizantijski. Evo izvoda iz njihovih dela: "Vrtovi su oblika kvadrata stranice dužine oko četiri pletre (stara mera za dužinu) Sačinjavaju ih lučni svodovi koji se uzdižu nad popločanim osnovama, a terase su izgrađene stepenasto, jedna nad drugom pod različitim uglovima..."; "U vrtovima se uzgajaju egzotične biljke posađene na same terase, poduprte kamenim stubovima... Potoci vode teku s visina i spuštaju se u slapovima do tla... Oni navodnjavaju sve vrtove, natapajući korenje biljaka i čineći ceo predeo vlažnim i sparnim. Tako je trava stalno zelena, a drveće buja... Ovo umetničko delo kraljevskog luksuza odaje utisak prirodnosti, jer se uticaj čoveka u održavanju ovih vrtova nikada ne vidi."
Viseći vrtovi Vavilona: Rekonstrukcija čudesnog spomenika
Novijim arheološkim istraživanjima drevnog grada Vavilona u Iraku otkriveni su temelji kraljevske palate, ostaci lučnih svodova i odličan sistem navodnjavanja u južnom delu palate, kao i masivni zidovi debljine 25 metara za koje se pretpostavlja da su ostaci samih terasa.

Dizajneri iz tima Lumion 3D napravili su rekonstrukciju čuvenog mesopotamskog spomenika, a rezultat je i više nego fascinantan.