Istraživanje DNK stanovnika ostrva Andaman u Aziji otkriva novog ljudskog pretka
Stručnjaci su izgleda na rubu otkrića nove vrste čoveka pošto su testirali DNK ljudi koji su naseljavali izolovano južnoazijsko ostrvo i ustanovili da se veliki deo DNK ne poklapa ni sa jednom drugom poznatom ljudskom vrstom.

Napredna tehnologija sekvenciranja DNK je dovela do otkrića da su se moderni ljudi ukrštali sa Neandertalcima i Denisovanima što je dovelo do nastanka vrste Homo sapiens.

Međutim, izgleda da postoji još jedna vrsta ljudi pošto je otkriveno da ljudi koji žive na Andaman ostrvima u jugoistočnoj Aziji imaju delove DNK koji ne potiču ni od Neandertalaca, ni od Denisovana niti od nas.

Istraživanje DNK stanovnika ostrva Andaman u Aziji otkriva novog ljudskog pretka
Naučnici su u radu koji je objavljen u žurnalu Nature Genetics naveli: „Otkrili smo da stanovništvo južne i jugoistočne Azije u maloj meri potiče od nepoznate izumrle vrste ljudi koji nisu imali nikakve veze sa Evropljanima i stanovnicima istočne Azije“.

Iako je moguće da ovi ljudi potiču od do sada nepoznate vrste, postoji i šansa da u stvari vode poreklo od Homo erektusa.

Homo erektus je poznat naučnicima, ali njegovi fosilni ostaci su veoma loše očuvani što otežava njihovu genetsku analizu.

Parta Madžumder, direktor Nacionalnog instituta za biomedicinsku genomiku (NIBMG), rekao je: „Uspeli smo da dokažemo da postoji velika mogućnost da imamo još jednog pretka čija se DNK razlikuje od DNK Neandertalaca i Denisovana.

Ostaci ove izumrle ljudske vrste još uvek nisu pronađeni, ali naši rezultati definitivno dokazuju da je iz vrste Homo hajdelbergenzis nastalo nekoliko vrsta, uključujući Neandertalce i Denisovane.

Datirali smo segmente genome i utvrdili da su stari oko 40.000 godina.

"To je treća grupa predaka od koje vodimo poreklo“.