Je li ovo bio dom ilirskog vladara? Arheolozi otkrili dvije palače iz 3 vijeka pne u Crnoj Gori
Tim arheologa sa Varšavskog univerziteta u Poljskoj, iskopao je u Crnoj Gori, prvu ikada otkrivenu palatu ilirskih kraljeva. Otkriće je veoma važno jer predstavlja prvi uvid u funkcionisanje kraljevske vlasti u drevnoj Iliriji.

Palata je otkrivena pri iskopavanjima lokaliteta na kojem se nalazio stari Risan, odnosno gde je pre toga bila prestonica kraljice Teute Nepokorive, čija su dela izazvala Prvi ilirski rat 229. godine pne.
Je li ovo bio dom ilirskog vladara? Arheolozi otkrili dvije palače iz 3. vijeka pne u Crnoj Gori
© WikipediaBista kraljice Teute u muzeju u Skadru

Iskopavanja na lokalitetu traju od 2000. godine i do sada su dovela do neverovatnih saznanja koja su omogućila istoričarima da odrede tačan redosled vladavine ilirskih kraljeva. Tako je otkriveno da je kralj Balajos bio u stvari prethodnik, a ne naslednik kraljice Teute, kako se ranije mislilo.
Je li ovo bio dom ilirskog vladara? Arheolozi otkrili dvije palače iz 3 vijeka pne u Crnoj Gori
© WikipediaBrončane kovanice kralja Balajosa
Arheolozi su iskopali dva temelja palate koja potiču iz 3. veka pne. Pretpostavja se da je helenistički kompleks izgrađen pre 260. pne, dok je drugi nastao posle 250. pne.

Oblast u kojoj su vršena iskopavanja bila je prethodno neistražena i arheolozi nisu ni pretpostavljali šta će naći ispod zemlje.

"Lokacija građevina, njihova veličina, plan i tehnika gradnje potpuno su neobični i jedinstveni kada se uporede sa prethodno poznatim primerima ilirske arhitekture, u koju spada i ona prethodno otkrivena u oblasti Risna. Izgleda da smo otkrili mesto poznato iz antičkih izvora. To je redak slučaj u arheologiji. Obično nismo u stanju da identifikujemo određenu lokaciju kao takvu na kojoj su se odigrali važni događaji, kao što je na primer tačno mesto Cezareve smrti", objasnio je profesor Diček.


Prema dosadašnjim rezultatima, u starijem delu palate nalazila se velika centralna odaja u formi megarona sa ognjištem u središtu. U temelju je pronađeno i 30 novčića verovatno prinetih kao dar bogovima. Sa obe strane palate nalazili su se mermerni stubovi, a u sobama su pronađeni ostaci luksuznog helenističkog nameštaja. Oko megarona nalazio se prostor u kojem su skladišene amfore.
Je li ovo bio dom ilirskog vladara? Arheolozi otkrili dvije palače iz 3 vijeka pne u Crnoj Gori
Palata je u nekom trenutku spaljena, ali su njeni ostaci poslužili kao temelj za drugu palatu u kojoj je megaron zamenjen kuhinjom ili salom za gozbe.

I druga palata je bila oštećena i opljačkana još u antičko doba, međutim, na njenim zidovima ipak su preživeli tragovi farbe i dekoracija. Pod je bio prekriven krečnjakom i pločicama koje su formirale mozaik.