Rimski grad iz prvog vijeka otkriven je u Srebrenici

U Srebrenici, na lokalitetu Skelani, otkriveno je arheološko nalazište iz prvog vijeka. Riječ je o spomeniku nulte kategorije i, prema dosadašnjim nalazima, rimskom gradu koji je nastao na temeljima naseobine prapovijesnog čovjeka, a čiji je kontinuitet nastavljen i u ranom srednjem vijeku.


Nakon teško premostive Drine završavala je Dalmacija, a počinjala Panonija.

„Ovo pokazuje da su ljudi na ovim području uz blizinu reke odabrali mesto od 500 godina pre nove ere, pa sve do danas, a oduvek je ova teritorija bila interesantna zato što je bila u blizini granica triju provincija“, kazala je Ivana Grujić, arheologinja.

„Prema nepisanom pravilu, na granici niču gradovi jednake, ako ne i veće važnosti, ali jednako tako manje raskošni i sa većim obavezama od gradova u unutrašnjosti. Takva je bila Srebrenica i u vrijeme Tita Flavija Vaspezijana. Najkasnije do 79. godine podignut je municipijum, vrsta rimskog grada čiji su građani imali rimske obaveze, ali ne i rimska građanska prava“, javlja reporter Al Jazeere Sinan Šarić.

Vijek nakon, otvaranjem rudnika, municipijum poprima elemente većeg grada, kolonije, čije se bogatstvo tek nazire. Istraživanja ukazuju na to da su Rimljani dograđivali naselja ilirskih Dandara pa čak i naseobine starog vijeka.


Nova iskopavanja na proljeće

„On je po svojim građevinama išao ukorak sa ostalim rimskim gradovima u carstvu. On je imao dvije građevine koje su imale i javni i stambeni prostor. Jedna od njih je iz drugog vijeka i to je potvrđeno novcem cara Trajana, a druga koja je mlađa, je luksuzna i građena u nekoj od carskih radionica“, rekla je Grujić.

Arheolozi tvrde da je riječ o jednom od najvrednijih rimskih lokaliteta na Balkanu, koji tek treba početi istraživati.

„Planiramo da riješimo imovinsko-pravne odnose, koji su djelomično riješeni, i da proširimo lokalitet u onim pravcima gdje to nalazi pokazuju jer arheolozi naziru jedan novi sloj mozaika“, kazala je Svjetlana Marković, direktorica muzeja Skelani.

Prema artefaktima zavičajnog muzeja Srebrenica, Skelani bi se, nastave li se istraživanja, mogli pokazati značajnijim rimskim nalazištem nego što je to Ilidža. Nastavak radova na iskopavanju planiran je za proljeće.