Moramo uvidjeti taštinu naših krivih podjela među ljudima i naučiti kako naći naš vlastiti probitak u potrazi za napretkom svih. Moramo shvatiti, stvarno u sebi, da se budućnost naše vlastite djece ne može stvarati na nesreći drugih. Moramo prepoznati da se ovaj kratak život ne može oplemeniti, niti obogatiti mržnjom ili osvetom.

- Robert F. Kennedy