Kaže se da moć korumpira, ali točnije je da moć privlači one koje se može korumpirati. One razumne obično privlače neke druge stvari umjesto moći.

- David Brin