Nadrealisti
© Youtube screenshot
Svih tenzija koje se prethodnih dana dešavaju možda ne bi bilo, da smo ozbiljno shvatili Top listu Nadrealista. I iz nje nešto naučili.

Evropska posmatračka misija ulaže krajnje napore ne bi li održala koliko toliko stabilno ratno stanje“, satirično je govorio Nele Karajlić u tada popularnoj seriji Top lista nadrealista, još pre rata u Jugoslaviji. Ako tad nismo, možda danas nešto naučimo i o životu, jer satira sa Balkana nije samo satira, već realnost koju živimo.

Video koji savršeno govori i o najnovijim dešavanjima u Srebrenici. Nažalost...