mmmmm
© Greg J.
Primili smo 9 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad WA i Washingtona u petak, 3. svibnja 2024. oko 06:33 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video i 2 fotografije.