kaspijsko more
Predsednik Rusije Vladimir Putin ratifikovao je Konvenciju o pravnom statusu Kaspijskog mora, a odgovarajući zakon objavljen je na zvaničnom portalu za pravne informacije Rusije.

Konvencija je potpisana u Aktau 12. avgusta 2018.

Državna duma Rusije usvojila je dokument 19. septembra, a Savet Federacije ga je odobrio 25. septembra.

Konvencija utvrđuje režim plovidbe i pravila kolektivne upotrebe voda Kaspijskog mora.

Uvode se mehanizmi za utvrđivanje granica teritorijalnih voda i ribolovnih zona, razgraničenje Kaspijskog mora na sektore, uslovi za polaganje podvodnih kablova i cevovoda i drugih pitanja saradnje između obalskih država.

Jedan od osnovnih principa konvencije je odsustvo oružanih snaga koje ne pripadaju zemljama regiona u Kaspijskom moru.

Konvencija bi trebalo da učini odnose partnera u regionu stabilnijima i predvidljivijima. Uslovi za širenje saradnje u oblastima bezbednosti, transporta i plovidbe, ribarstva, obaveštajnih službi i proizvodnje ugljovodonika postaće povoljniji.