vjetrenjače
Ovo je doista legitimno pitanje, nakon što smo analizirali upravo izašlu knjigu Fabiana Bougléa "Vjetroelektrane: tamna strana ekološke tranzicije" u kojoj autor iznosi niz političko-ekoloških financijskih skandala koje plaćaju mali, iskreni i vrijedni ljudi vjerujući u bolje sutra.

Vjetroelektrane su svuda oko nas. Svake godine ih je više i više. Utjelovljuju simbol ekološke tranzicije: na institucionalnim web stranicama, u školskim knjigama, reklamama, filmovima, medijima... Vjetroelektrane su "okupirale" sela i obale. Sustavnom medijskom propagandom širom svijeta, postale su simbol ekologije i borbe za klimu.

Međutim, ove "zelene ljepotice" zagađuju, emitiraju CO2, štete zdravlju i biološkoj raznolikosti, protupravno prisvajaju javna sredstava, dižu cijenu električne energije, prepune su sukoba interesa... Autor knjige tvrdi da imamo posla s ekološkom mafijom globalnih razmjera.

Autor knjige "Vjetroelektrane: tamna strana ekološke tranzicije" Fabien Bouglé je francuski zviždač. Već 10 godina osuđuje ekološku i financijsku katastrofu vjetroelektrana. Između 2011. i 2016. godine u kontaktu je sa Središnjom službom za sprječavanje korupcije francuskog Ministarstva pravosuđa kada je otkrivena korupciju vezana za vjetroelektrane.

Fabien Bouglé 2018. godine razotkriva skandal prevelikih cijena otkupa električne energije. Nakon ovih otkrića, francuska vlada je iznova pokrenula pregovore, nakon kojih su cijene smanjene, što Fabianu daje puni kredibilitet za ono što piše i govori. Fabien je autor brojnih foruma o vjetroelektranama. Poduzetnik je u financijskom i kulturnom sektoru, a izabran je i za općinskog vijećnika.

"ZVONIKE CRKAVA ŽELIM ZAMIJENITI VJETROELEKTRANAMA"

"Vjetroelektrane su nam nametnuli kao dogmatsku potrebu. Nametnule su nam se bez prava za bilo kakvu kritiku. Energija vjetra postupno je postala oblik religije, putem koje bismo rješavali probleme klimatskih promjena i probleme zelene električne energije.
Promotori vjetroenergije stvorili su kontekst lobiranja, financiranja udruga, korupcije, kojem se nije moguće suprotstaviti. Osoba koja se usudi propitati isplativost i neštetnost vjetroelektrana odmah se proglašava protivnikom planeta.
Analiziramo li komunikaciju vjetro-promotora, logično zaključujemo da opozicija nije moguća.

Vjetrenjača je simbol, poput križa za katolike, polumjeseca za muslimane ili Davidove zvijezde za židove. Energija vjetra simbol je ove klimatske religije. I sâm sam to doživio. Parlamentarni zastupnik mi je 2012. na konferenciji rekao da želi zamijeniti zvonike vjetroelektranama. Cilj je da vjetroelektrane izdominiraju naš krajolik, kao što su nekada dominirali zvonici u našim selima", naglašava Fabien Bouglé za francuske medije.

SVI SU PODMIĆENI

Novac je primarni cilj današnjih ekologa, a ne briga o Zemlji. Sljedećih godina u Francuskoj će biti potrošeno 100 milijardi eura u poticaje koje plaćaju mali ljudi. Autor tvrdi, da su sume velike jer treba mnoge podmititi, od političara, pa da raznih organizacija. Ništa se ne smije prepustiti slučaju. Velik novac je u pitanju.
Sve nevladine organizacije su uključene u "projekt" i sve primaju novac od promotora vjetroelektrana (WWF, Greenpeace,...). 3500 raznih udruga za zaštitu okoliša, životinja, osobnih prava... u Francuskoj financiraju promotori vjetroelektrana.
Greenpeace je frapantan primjer sukoba interesa. Dok se bori protiv nuklearnih elektrana, njegova sestrinska udruga Greenpeace Energy promovira vjetroelektrane.

"WWF je također u sukobu interesa. Dvije vodeće osobe dolaze iz investicijskog fonda koji financira vjetroelektrane i privatnog poduzeća koje je kupljeno od strane najvećeg poduzeća za vjetroelektrane ENGIE", upozorava Fabien Bouglé.

KATASTROFALNI REZULTATI VJETROELEKTRANA

Problem je što se sve to radi kako bi se sakrili najvažniji podaci: sve komponente vjetroelektrana ne mogu se reciklirati. Proizvodnja ovih vjetroelektrana i materijala dovodi do ozbiljne degradacije okoliša, posebno u Kini, s emisijom radioaktivnog otpada i prisutnošću leukemije kod ljudi, a posebno djece koja žive pored ovih tvornica.

Jednom kada se ove vjetroelektrane izrade od sirovina koje utječu na okoliš, ne mogu se reciklirati. Upravo suprotno onome što tvrde ekološke udruge, političari, investitori i poduzeća.

Tvrde da vjetroelektrane pomažu spasiti planet jer ne emitiraju stakleničke plinove. Ovdje smo u potpunoj laži, jer ne samo da emitiraju za svoju proizvodnju, već s obzirom na nestabilnost vjetra, prisiljeni smo pokretati paralelne elektrane na ugljen, naftu i plin. U Njemačkoj, elektrane na ugalj koje se koriste uz vjetroelektrane emitiraju 10 puta više stakleničkih plinova nego na primjer u Francuskoj.
Njemačka je jedna od najzagađenijih zemalja na svijetu u proizvodnji električne energije.
"Francuska, s 90% električne energije bez ugljika, primjer je u svijetu glede emisija stakleničkih plinova. Grete Thunberg nema što govoriti Francuskoj. Tko ima koristi od ovog zločina, a tko koristi od priča Greta Thunberg?", postavlja si pitanje Fabien Bouglé.

Za kraj ćemo rezimirati izjavu autora koja će namalo iznenaditi naše čitatelje. Fabien Bouglé iznosi interesantnu informaciju koja je provjerljiva, a tiče se nuklearne energije. Svi koji misle da se ovdje vodi rat između nuklearnih centrala i vjetroelektrana su u krivu. Najveći investitori u vjetroelektrane su upravo tvrtke koje stoje iza nuklearnih centrala. Interesantno, zar ne?