fireball
Primili smo 133 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad AZ, CA, NV i UT u utorak, 25. listopada 2022. oko 01:55 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 6 videa i jednu fotografiju.