keramika
Drevna kineska keramika potvrđena je kao najstarija dosad pronađena
Kada razmišljamo o neolitiku onda je jedna od stvari koju vežemo uz prva poljoprivredna društva keramika. Barem je tako bilo do nedavno. No kako se čini keramika se pojavila na Dalekom istoku još prije 20 000 godina. Na europsko tlo stigla je na različite načine i u različito vrijeme.

Izrada keramike prava pravcata gnjavaža

Do sada se smatralo da ljudi kao lovci i sakupljači nisu poznavali keramiku. Vjerovalo se da su bili zaokupljeni lovom, kao i traženjem hrane kako bi preživjeli. U tom kontekstu stalnog kretanja keramika je zbog svoje glomaznosti bila nomadima otežavajući čimbenik. No kako se čini ipak su ove zajednice rano počele izrađivati keramičko posuđe, unatoč zahtjevnosi njezine izrade koja je tražila dobru organizaciju posla i nije bila jednostavna, kako se možda danas čini. Trebalo je prvo naći glinu, očistiti je od primjesa, a zatim ju obrađivati i kasnije peći i hladiti, jednom riječju bila je to prava pravcata gnjavaža.

Širenje znanja na područje istočne i sjeverne Europe

Arheolog Rowan McLaughln s Nacionalnog sveučilišta Irske Maynooth i njegovi kolege ispitivali su ostatke keramike na više od 150 lokaliteta diljem Baltika i istočne Europe. Zaključili su da keramika barem na područje istočne i sjeverne Europe nije došla migracijama već drugim putovima. Vjeruje se da su u njenom širenju važnu ulogu imale i žene koje su to znanje prenosile udajom u sklopu koje su iz jedne prelazile u drugu patrilokalnu zajednicu. Stručnjaci navode da se tehnika izrade keramike kada je ona stigla u Europu, brzo prenosila te da se prosječno širila u jednoj generaciji na udaljenost i do 250 kilometara. Bio je to proces kulturnog prijenosa koji se temeljio na širenju znanja i ideja, a ne na velikim ljudskim migracijama.

Lovačko-sakupljačke zajednice profinjenije nego smo mislili

Keramika je imala više funkcija i služila je primarno za kuhanja, ali je imala i multifunkcionalnu namjenu pa je u njoj čuvana hrana, a korištena je i za osvjetljavanje prostora. Na ovom istočnom i sjevernom europskom području pojavila se prije 7900 godina. Ova se keramika nije proizvodila tada u klasičnom smislu jer proizvodnja sama po sebi podrazumijeva stvaranje viškova za razmjenu odnosno kasnije trgovinu. Ona se tada isključivo izrađivala za potrebe zajednice. O ovoj spoznaji izvijestili su brojni ugledni časopisi, poput Science-a.

Kako se čini, ovi lovci sakupljači bili su profinjeniji nego se to mislilo, a konkretno znanje usvojili su u pojedinim dijelovima Europe prije nego su prihvatili sjedilački načina života.