fireball
Primili smo 27 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad AZ, CA i NV u srijedu, 22. veljače 2023. oko 13:37 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.