fireball
Primili smo 38 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad Britanske Kolumbije i WA u srijedu, 19. travnja 2023. oko 04:51 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.