jedinica 731
© From History/Universal Images Group preko Getty ImagesaOsoblje japanske jedinice 731 nosi tijelo iz jednog od objekata jedinice
Istraživači iz Kine su otkrili da su pronašli stukturu za koju se sumnja da je koristila ozloglašena Jedinica 731 prilikom vršenje eksperimenata nad ljudima.

Između 1939. i 1945. godine, japanska carska vojska iz tajne Jedinice za biološko ratovanje 731 na tlu Kine i jugozapadne Azije je sprovodila neke od najsurovijih eksperimenata na ljudima. Ona je 1936. godine, oformljena kao agencija za istraživanje javnog zdravlja, ali u trenutku kada je 1945. godine, razbijena - njeni članovi su optuženi za vrešenje ratnih zločina nad oko pola miliona ljudi.

Potraga za odgovorima

Nakon bacanja atomskih bombi 1945. godine na Hirošimu i Nagasaki i kapitulacije japanskog cara preko radija, sovijetska vojska je ušla u Mandžuriju i u potpunosti uništila neprijateljsku vojsku koju je zatekla na tom tlu. Međutim, kako su neposredno pre toga članovi Jedinice 731, većinu kompromitujućih dokumenata spalili - usled nedostatka dokaza većina njih je izbegla kaznu.

U potrazi za odgovorima na pitanja, šta se tačno dešavala unutar njihovih laboratorija - kineski arheolozi su 2019. godine pokrenuli geofizička i sondažna istraživanja unutar postrojenja povezanih tunelima kod grada Ande u Kini. Ovde je nekada postojala čitava zgrada koju je imperijalna vojska koristila kao bazu za sprovođenje eksperimenata na ljudima, a od koje su do danas sačuvani samo podzemni delovi.

Desetine hiljada ljudi je tu podvrgavano amputacijama udova i to najčešće bez anestezije i namere da osoba preživi. Dok su druge pak zaražavali teškim bolestima i onda ih otvarali na živo kako bi ispratili napredak bolesti, ili žene prisiljavali na trudnoću kako bi pratili prenos bolesti sa majke na dete i sl.

Naučnici još uvek nisu zakoračili u ove prostorije u kojima je preminulo na hiljade muškaraca, žena i dece i iz kojih ni jedan od subjekata na kojima su vršena ispitivanja nije izašao živ - iako je preliminarno sondiranje otkrilo detalje o podzemnim strukturama za koje se sada sumnja da bi mogle da pruže nove dokaze o ratnim zločinima koji su se dešavali. Konkretno u delu bunkera u kom je otkrivena orugla soba, za koju se sumnja da je korišćena za posmatranje i seciranje ljudi prilikom eksperimenata.

Rezultati istraživanja su objavljeni u časopisu Northern Cultural Relics.