slika
Dobili smo 83 dojave o vatrenoj kugli viđenoj iznad Abruzza, Kalabrije, Kampanije, Dubrovačko-neretvanske županije, Emilije-Romagne, Furlanije-Julijske krajine, Karlovačke županije, Lazija, Ligurije, Logateca, Lombardije, Marke, Molisea, Primorsko-goranska županija, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Puglia, Sardegna i Sic u nedjelju, 10. rujna 2023. oko 23:28 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.