fireball
Primili smo 76 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad IA, IL, IN, KS, MI, MN, MO i WI u petak, 15. rujna 2023. oko 04:51 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 4 videa.