fireball
Primili smo 65 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad IL, IN, KY, MO, OH i TN u petak, 22. rujna 2023. oko 03:34 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 3 videa.