fireball
Primili smo 45 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad AL, FL, GA, KY, LA, MS, SC i TN u utorak, 26. rujna 2023. oko 10:27 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 2 videa.